Valmiudet

Tässä oppaassa musiikkia lähestytään vuoroin kuunnellen, vuoroin nuotteja lukien sekä tuottamalla musiikkia kirjoittaen ja soittaen. Käytännön syistä oppaan sisältö on jaoteltu musiikinteoreettisten aineiden opetusperinnettä mukaellen säveltapailun, musiikinteoriaan ja musiikinhistoriaan. Ihannetapauksissa eri lähestymistavat muodostavat toisiaan täydentävän kokonaisuuden. Musiikinteorian yhteydessä kuvataan myös nuotinluvun perusvalmiuksia.

Kunkin osa-alueen kohdalla kuvataan ensin opintojen aloittamisen valmiuksia, joita opiskelija tarvitsee päästäkseen ammattiopintojen ja niihin kuuluvien musiikinteoreettisten aineiden alkuun. Kohdassa "musiikkiopintojasi tukee..." kuvataan suositeltavaa osaamista, jota opiskelijalla olisi hyvä olla riittävän monelta osa-alueelta, jotta hän pystyisi täysipainoisesti hyötymään yleismusiikillisista opinnoista ja työskentelemään ohjelmistonsa parissa yhä monipuolisemmin. Yleismusiikilliset opinnot motivoivat opiskelijaa ja tukevat muusikkoutta parhaiten, kun opiskelija kykenee tutkimaan ja työstämään saman tyyppistä vaativaakin ohjelmistoa, jota kohtaa käytännön muusikon tehtävissään.
Valmiuksia havainnollistetaan osuudessa Esimerkkitehtävät.

// ]]>