Säveltapailu: kuulonvarainen hahmotus ja soiva lukutaito

Opintojen aloittamisen valmiudet: esimerkkitehtäviä

 1. Laula nuoteista seuraavan yhtyelaulun kaltaisia stemmoja. Etsi sävellaji ääniraudan tai soittimen avulla, mutta harjoittele muuten ilman soitinta. 
 1. Kuuntele seuraava esimerkki ja nuotinna klarinetin melodiaa ensimmäiset 9 tahtia ilman soitinta. (Sävellaji D-duuri. Soittajan nuotissa ja partituurissa kirjoitettu F-duuriin.)
 • W. A. Mozart: Klarinettikvintetto A: K. 581, II osa
 1. Kuuntele ja tunnista edellisen musiikkikatkelman sointuja ja merkitse ne sointuaste- tai sointumerkein. Tarkista sitten partituurista. (II osa alkaa partituurin sivulta 11.)

 2-3. Mikäli melodioiden ja sointujen kirjoittaminen suoraan äänitteeltä on hidasta, nuotinna tuntemiasi melodioita ja soinnuta niitä käyttäen tarvittaessa pianoa tai muuta soitinta. (Ks. Instrumenttikohtaisia huomioita.) Harjoittele, kunnes ainakin muistinvarainen melodian kirjoittaminen on sujuvaa, ja etene sitten äänitteeltä kirjoittamiseen. Aloita melodioista, joissa on yksinkertainen soinnutus ja rauhallinen sointurytmi, esim.

 • Giuseppe Verdi: Gildan aaria "Caro nome" oopp. Rigoletto (johdantoa seuraavan aarian alusta t. 1-8). Linkki nuottiin.
 • Franz Schubert: Der Lindenbaum (Winterreise D. 911, no 5.), laulajan sisääntulosta duuritaitteen loppuun. Linkki nuottiin, tiedoston s. 20.

 1. Lue rytmiä musiikkiesimerkeistä, jossa esiintyy taukoja, synkooppeja sekä poikkeusjakoja (mm. triolit). Opettele nuotintamaan kuulonvaraisesti rytmiä vastaavan kaltaisista musiikkikatkelmista. Seuraavat esimerkit soveltuvat joko luku-tai kirjoitusharjoituksiksi:
 • Pjotr Tsaikovski: Viulukonsertto, I osa. (Lue / kirjoita viulusooloa pääteeman alusta eli fermaatin jälkeen tahdista, ks. tiedoston s. 4.)
 • Toivo Kuula: Tuijotin tulehen, sanoilla "Liiteli suviset linnut" alkava jakso (Poco più mosso, t. 20, n. 1:10 min äänitteen alusta).
 • ​Einojuhani Rautavaara: Lähtö. (Nuottia ei saatavilla www-muodossa. Julkaistu esim. kokoelmassa SULASOL: Sekakuorolauluja II.)

Suositeltava osaaminen

 1. Laula nuoteista ohjelmistoa, joka sisältää monipuolista kromatiikkaa, sävellajivaihtoksia sekä modaalisuutta. Harjoittele stemmalaulua myös yhtyeessä tai itseksesi siten, että laulat yhtä stemmaa ja soitat toista stemmaa.
 1. Laula bassolinjoja myös soitinmusiikista, esimerkiksi instrumenttiohjelmistostasi. Pelkistä tarvittaessa stemmoja ja vaihda ääniä sopivaan oktaavialaan. Soivan kuvan saamiseksi on hyödyllistä myös laulaa sointujen säveliä pystysuoraan.
 1. Opettele tunnistamaan kuulemalla sointuja ja kirjoittamaan melodioita myös seuraavan kaltaisista esimerkeistä, joihin sisältyy tavallisia muunnesointuja ja kromatiikkaa.
 • Fernando Sor: Deux Thèmes variés et 12 menuets op. 11, teema. (Linkki nuottiin.)
 1. Lukekaa rytmiä piano- ja kamarimusiikkiohjelmiston stemmoista, mielellään myös pareittain ja pienryhmissä. Opiskelkaa vaihtelevaa ohjelmistoa ja myös aikamme musiikkia, esim. lukekaa seuraavien esimerkkien stemmoja yksin ja mielellään duettona:

​Tehtävien ratkaisemiselle ei tässä ole asetettu aikarajaa. Aloittaessasi opintoja tärkeintä on, että sinulla on keinoja ratkaista ja harjoitella kuvattuja tehtäviä. Jotta säveltapailutaidot hyödyttäisivät käytännön muusikkouttasi, tarvitset myös riittävän sujuvuuden ja varmuuden. Sivun ensimmäisten melodiankirjoitus- ja sointutehtävien ratkaiseminen noin 15 minuutisssa edustaa melko varmaa osaamista. Ammattitason säveltapailuopinnoissa pyritään saamaan myös harmonian kuulonvarainen hahmottaminen sekä vaativa melodian ja rytmin käsittely sujuvaksi ja käytännön muusikkoutta tukevaksi. Valintakokeessa taitojen sujuvuus vaikuttaa opiskelijan saamiin pisteisiin.

 

Creative Commons License
Tämän sivun nuottiesimerkit ovate peräisin IMSLP - Petrucci Music Libraryn sivuilta. Lisenssi: Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

// ]]>