Musiikinteorian esimerkkitehtäviä

Opintojen aloittamisen valmiudet

  • Luettele nopeasti nuottien nimiä seuraavasta musiikkiesimerkistä. Pianisti ja orkesterisoitinten soittaja: tarkista äärirekisterit eli piano-osuuden ylimmät ja alimmat sävelet (basso sekä t. 23-27) ja vertaa, miltä ne kuulostavat suhteessa laulustemmaan.
  • Toivo Kuula: laulu op. 8 no 2
  • Tarkista, että osaat kirjoittaa sävellajien etumerkinnät sujuvasti ainakin kahdelle nuottiavaimelle. (Ks. Musiikinteoria 1 -sivusto.) Arvioi myös, miten pystyt käytännössä toimimaan eri sävellajeissa. Osaatko esimerkiksi transponoida tuttua sävelmää kuulonvaraisesti eri sävellajeihin omalla soittimellasi? (Laulaja: kokeile tuttujen melodiakatkelmien etsimistä pianolla useammassa sävellajissa.)
  • Nimeä seuraavasta musiikkiesimerkistä harmoniset eli yhtä aikaa soivat intervallit kahden ylimmän äänen väliltä tahdeista 1-4 (taukoon asti). Tunnista intervalleja myös eri avaimille kirjoitettujen nuottien välillä: nimeä basson ja ylä-äänen väliset intervallit samoista tahdeista. Löydätkö intervalleja, jotka ovat mielestäsi erityisen tärkeitä tämän musiikin etenemiselle ja luonteelle?
  • L. van Beethoven: Andante favori WoO 57
  • Tunnista kolmi-ja nelisointuja nuottiesimerkeistä mahdollisimman nopeasti kirjoittamatta merkintöjä nuotteihin. Luettele esimerkiksi soinnut ääneen yksin tai parin kanssa. Käytä sointumerkkejä tai muuta itsellesi tutuinta sointumerkintätapaa. Tunnista soinnut ainakin kahdesta esimerkistä ja mielellään useammasta:
  • Tarkista, että osaat muodostaa ja merkitä kolmi- ja nelisointuja käyttäen sointumerkkejä tai sointuastemerkintää ja tunnet ainakin pääpiirteissään molempia merkintätapoja (lisätietoa). Voit aluksi harjoitella sointua käsittelyä itsellesi tutuinta merkintätapaa käyttäen. Opettele laulamaan ja soittamaan seuraava sointusarja. (Alkuperäissävellaji F-duuri. Kokeile myös jossakin toisessa sävellajissa.)

        

      Sointusarja on Papagenon aariasta ''Ein Mädchen oder Weibchen'' oopp. Taikahuilu K. 620 ( W.A. Mozart). Linkki pianopartituuriin (tiedoston s. 29).

Suositeltava osaaminen

 

Tutustu alisivuihin Musiikkianalyysi ja Harmoniaoppi ja valikoi muutamia tehtäviä tarkemmin tutkittavaksi.

  • Arvioi, millainen musiikin analyyttinen tarkastelu toisaalta nuoteista, toisaalta kuulonvaraisesti on sinulle luontevaa. Millaisia taitoja koet tärkeäksi kehittää oman muusikkoutesi kannalta?
  • Tarkista, että tunnet ainakin joitakin työtapoja, joilla pystyt harjoittelemaan sointujen käyttöä, sointutehoja ja alaäänten tai moniäänisen kudoksen laatimista itse soittaen ja kirjoittaen. Millaiset harmonian opiskelutavat koet luonteviksi ja toimiviksi?
// ]]>