Musiikinhistorian esimerkkitehtäviä

Opintojen aloittamisen valmiudet

1) Tee luettelo soittamastasi ohjelmistosta esimerkiksi kahden vuoden ajalta. Sijoita teokset aikajanalle niiden sävellysajankohdan mukaan. Voit ottaa mukaan myös yhtyeohjelmistoa sekä teoksia, joita olet kuunnellut.

Tarkastele aikajanaasi. Koetko tiettyjen aikakausien musiikin läheisemmäksi kuin toisten? Onko janallasi hankalan tai hämärän tuntuisia kausia? (Voit myös tutkia MuHi-sivuston aikataulukkoa.) Olitko tietoinen kaikkien teosten sävellysajankohdasta? Miten asia vaikuttaa musisointiisi?

2) Lisää äskeiseen luetteloosi kunkin teoksen yhteyteen joukko muita teoksia, joihin tutustuminen olisi hyödyllistä  teoksen ymmärtämiseksi: esimerkiksi saman säveltäjän muuta tuotantoa / saman aikakauden musiikkia /saman sävellystyypin edustajia / toisenlaisia esimerkkejä samasta sävellystyypistä /musiikkia, joka jollakin muulla tavalla (tekstin, käyttötarkoituksen, syntyhistorian, tunnelman, sävellystekniikan kautta) liittyy opiskelemaasi musiikkiin. Merkitse myös muistiin, mitä lähteitä käytit etsinnässäsi.

3) Hakiessasi musiikkia koskevaa tietoa tarvitset hakusanoja. Valitse muutama teos ohjelmistostasi ja laadi luettelo hakusanoista, joilla voit etsiä niiden ymmärtämiseksi hyödyllistä tietoa. Säveltäjän ja teoksen nimi ovat ilmeisimpiä, mutta koeta keksiä myös muita sanoja, jotka tuottaisivat kiinnostavaa tietoa (esim. sävellyslaji, tyyli, musiikin rakennepiirteet, musiikin syntykontekstiin liittyvät sanat). Tunnetko hyviä hakusanoja ja osaatko hakea tietoa muilla kielillä? Kokeile asiasanojasi kirjastojen tietokantoihin ja internetin hakukoneisiin.

4) Pyydä ystävä avuksesi, ja järjestäkää toisillenne musiikin kuulonvaraisia tunnistustehtäviä. Kumpikin valitse esimerkiksi jostakin äänitetietokannasta viisi teosta, toinen kuuntelee ja koettaa päätellä teosta, tyyliä ja mahdollista säveltäjää. Voitte rajata tehtävää esimerkiksi tiettyyn musiikinlajiin. Keskustelkaa muistakin havainnoista. (Ks. myös esimerkit musiikinhistorian kuuntelutehtävistä aiemmissa valintakokeissa 2014.) 

Lisää näkökulmia ja kysymyksiä

1) Oletko tullut ajatelleeksi, että osa siitä musiikista, jota soitat, on alun perin ollut kirjoitettuna toisenlaiseksi nuottikuvaksi kuin se mihin olet tottunut? Tutki sivua 6 eli menuettia (tiedoston s. 10) Pariisissa vuonna 1705 painetusta kokoelmasta Gaspard Le Roux'n cembalokappaleita.

Nuottisivua voi käyttää menuetin soittamiseen, mutta myös tarkastella historiallisena dokumenttina, jonka avulla voi saada selville yhtä ja toista musiikin tekemisestä yli kolmesataa vuotta sitten. Tarkemmin katsoen nuottikuva nimittäin eroaa monin tavoin niistä, joihin olemme tottuneet. Katsele nuottisivua ensin rauhassa. Mihin kiinnität huomiota? (Vrt. "Etsi seitsemän virhettä" -tyyppiset lasten tehtävät!) Soita menuetti! Huomaatko uusia asioita?

Kuuntele äänite. (Ks. esim. Naxos-äänitetietokanta, levy LE ROUX: Complete Works for 1 and 2 Harpsichords, kohta Pieces in D Minor for 1 and 2 harpsichords. Naoko Akutagawa & Glen Wilson, Naxos.) Teitkö vielä uusia havaintoja?

Oletko kuullut Gaspard Le Roux'sta? Entä muistatko muita 1700-luvun vaihteessa eläneitä säveltäjiä? Mitä tiedät 1700-luvun alun Ranskasta? Tiedätkö kuka oli Ranskan kuninkaana vuonna 1705, kun Le Roux'n kokoelma julkaistiin? Mitä tyylikautta arvelet Le Roux'n edustavan? Katso sitten tarkempaa tietoa ja lisäkysymyksiä kappaleesta

2) Monilla musiikkiin, sävellyslajeihin ja musiikin rakenteisiin viittaavilla termeillä on erilainen merkitys eri aikakausien musiikin yhteydessä: esimerkiksi kadenssi, motetti tai sonaatti. Löydätkö lisää tämän kaltaisia termejä? Voit käyttää apuna esimerkiksi MUHI-verkkosivuston selaustoimintoja. Selvittele hiukan löytämiäsi termien eri merkityksiä. Etsi kustakin ainakin kaksi mahdollisimman erilaista musiikkiesimerkkiä.

3) Tutki kohtaa "Moniäänisyyttä intervallien ja stemmojen näkökulmasta" harmoniaopin esimerkkitehtäväsivulla. Kuvaile, miten kussakin esimerkissä käytetyt harmoniset (yhtä aikaa soivat) intervallit vaikuttavat musiikin yleiseen sävyyn. Miten intervallien käyttö heijastaa teosten sävellysajankohtaa? Osaisitko mainita muita teoksia, jotka muistuttavat sointikuvaltaan kutakin esimerkkiteosta?

// ]]>