Musiikinhistoria

Pääset opinnoissasi alkuun, kun

  • sinulla on kiinnostusta ja valmiutta kehittää historiatietoisuutta osana muusikkouttasi: suhteuttaa omaa musisointiasi perinteeseen, hankkia musiikin historiaa koskevaa tietoa ja luoda siihen omia kiinnekohtia.
  • sinulla on valmiutta ja kiinnostusta ohjelmiston- ja tyylintuntemukseni jatkuvaan kehittämiseen. Tunnet pääpiirteissään länsimaisen taidemusiikin ohjelmistoa, säveltäjiä ja tyylejä. Osaat liittää opiskelemaasi musiikkia historialliseen yhteyteen.

Musiikkinopintojasi tukee, kun

  • tunnet jo laajasti pääaineesi kannalta keskeistä ohjelmistoa, säveltäjiä ja tyylejä ja olet kiinnostunut ja utelias laajentamaan tietämystäsi.
  • osaat etsiä ja hyödyntää musiikkia ja musiikinhistoriaa koskevaa tietoa.
  • osaat soveltaa historiallista näkökulmaa ja hyödyntää esittämiskäytäntöjä koskevaa tietoa muusikon työssäsi.  
  • ymmärrät, kuinka nuottikirjoitus ja musiikkia kuvaavat käsitteet (mm. soinnut, intervallit, rakenteet ja sävellysmuodot) ovat historiallisia, omaan aikaansa liittyviä. Osaat tulkita niitä ottaen huomioon, kuinka niiden käyttö ja merkitys eroavat eri aikakausina.

[Huomautus: Oppaan tämänhetkinen versio on suunnattu klassisen musiikin instrumentti- ja lauluopintoihin hakeutuville opiskelijoille, ja musiikkiesimerkit keskittyvät toistaiseksi länsimaiseen taidemusiikkiin.]

// ]]>