Esimerkkitehtävät

Esimerkkitehtävien tarkoitus on konkretisoida oppaassa kuvattuja musiikillisia valmiuksia. Ihannetapauksessa yleismusiikillisten taitojen eri osa-alueet tukevat toisiaan. Esimerkiksi säveltapailun yhteydessä harjoitettava nuottikuvan soiva hahmotus on tärkeää musiikkia analysoitaessa, samoin harmoniaopin opinnoissa. 

Useissa tehtävissä viitataan soiviin musiikkiesimerkkeihin, joihin on helposti saatavissa äänite esim. Naxos music library - tietokannan tai Spotifyn kautta. Äänitteiden tarkemmat tiedot on mainitty lähinnä joidenkin nykymusiikkiteosten kohdalla. Viitattuihin nuottiesimerkkeihin on liitetty linkkejä oppaan ulkopuolisille verkkosivuille. Naxos -äänitetietokanta (Naxos music library) on käytettävissä useiden kaupunginkirjastojen kotisivujen kautta sekä Sibelius-Akatemian kirjastossa (SibA:n opiskelijoille ja henkilökunnalle myös verkossa).

Tekijänoikeussyistä oppaan musiikkiesimerkkivalikoima ei ole tyylillisesti kattava. Linkitetyt esimerkit käsittävät teoksia, joiden tekijänoikeussuoja on umpeutunut, sekä suomalaista nykymusiikkiohjelmistoa Music Finland -tiedotuskeskuksen verkkoaineistossa. Lisäksi viitataan joihinkin 1900- ja 2000-lukujen teoksiin, joiden nuotit ovat melko helposti saatavilla kirjastoista.

// ]]>