Opas ja esimerkkimateriaalia musiikin kandidaattiopintoihin hakeutuvalle ja opintoja aloittavalle

Tämä opas on tarkoitettu opiskelijalle, joka suunnittelee hakeutumista Sibelius-Akatemiaan klassisen musiikin instrumentti- ja lauluopintoihin tai kirkkomusiikin opintoihin. Opas kuvaa yleismusiikillisten taitojen aluetta eli erilaisiin musiikinteoreettisiin aineisiin kuuluvia taitoja ja aihepiiriin liittyviä käytännön muusikon valmiuksia. Tarkoitus on valottaa, millaisia musiikillisia tehtäviä ja tilanteita opiskelija kohtaa osana ammattiopintojaan, ja millaisia taitoja ammattiopintoihin aikovan opiskelijan kannattaa harjoitella. Toivomme opiskelijan tutkivan opasta opettajansa tuella.

Osassa valmiudet kuvataan ensin musiikin kandidaattiopintojen pohjaksi suositeltavia taitoja, joita konkretisoidaan musiikkiohjelmistoon liitetyillä esimerkkitehtävillä. Oppaan pedagogiset huomiot on tarkoitettu sekä opiskelijalle että häntä ohjaavalle opettajalle. Sisältö on jaoteltu seuraavasti:
A. Säveltapailu: kuulonvarainen hahmotus ja soiva lukutaito
B. Musiikinteoria: nuotinlukuun, harmoniaoppiin ja musiikkianalyysiin liittyvät taidot
C. Musiikinhistoria

// ]]>