Färdigheter

I den här handboken närmar vi oss musiken genom att omväxlande lyssna på musik, läsa noter, skriva och spela musik. Av praktiska skäl är innehållet uppdelat i de traditionella musikteoretiska ämnena tonträffning, musikteori och musikhistoria. I idealfallet utgör de olika tillvägagångssätten helheter som kompletterar varandra. I samband med musikteorin beskrivs även de grundläggande färdigheterna i notläsning.

För respektive delområde beskrivs först de färdigheter som krävs av den studerande för att han eller hon ska kunna sätta igång med yrkesstudierna inklusive de ingående musikteoretiska ämnena. Under punkten "dina musikstudier stöds..." beskrivs de kunskaper som den studerande rekommenderas att ha inom tillräckligt många delområden, så att han eller hon maximalt kan tillgodogöra sig de allmänmusikaliska studierna och arbeta allt mer mångsidigt med sin repertoar. Den studerande blir motiverad av de allmänmusikaliska studierna och de stöder den musikaliska utvecklingen bäst om den studerande klarar av att utforska och bearbeta den slags krävande repertoar som hon eller han möter i praktiken som musiker.

Färdigheterna illustreras i delen Exempeluppgifter.

// ]]>