Författare

Innehållet är utformat av en arbetsgrupp bestående av lärarna Lotta Ilomäki, Minna Holkkola, Anneli Arho, Marika Haapanen och Marja Saarela. Lärare och studerande på Sibelius-Akademin har bidragit med exempeluppgifter och kommentarer. Illustratören är Timi Honkanen. Hemsidan är skapad med stöd från Sibelius-Akademins Utvecklingscentrum.

Feedback

Du kan ge feedback på denna guide via feedbackformuläret.

// ]]>