Tonträffning: gehörsuppfattning och musikalisk läsförmåga

Färdigheter du behöver för att komma igång med studierna: exempeluppgifter

 1. Sjung liknande ensemblesångstämmor från noter. Ta rätt på tonarten med hjälp av stämgaffel eller instrument men öva annars utan instrument.
 1. Lyssna på följande exempel och skriv noter för klarinettmelodins första 9 takter utan instrument. (Tonart D-dur. Musikerns noter och partitur i F-dur.)
 • W. A. Mozart: Klarinettkvintett A: K. 581, sats 2
 1. Lyssna på och identifiera ackorden i föregående musikstycke och ange dem med steg- eller ackordbeteckningar. Kontrollera sedan med partituret. (Sats 2 börjar på sidan 9 i partituret.)

2-3. Går det för långsamt att skriva ner melodierna och ackorden direkt från inspelningen, notera de melodier du redan känner till och sätt ackord till dem med hjälp av piano eller annat instrument, om det behövs. (Se Observationer i fråga om instrument.) Öva dig åtminstone så länge att du obehindrat kan skriva noterna till melodin ur minnet, och fortsätt sedan att arbeta från inspelningen. Börja med melodier med enkla harmonier och lugn ackordrytm t.ex.

 • Giuseppe Verdi: Gildas aria "Caro nome" ur Rigoletto (arian som följer interludiet, t. 1-8). Länk till noterna (s. 167 i dokumentet).
 • Franz Schubert: Der Lindenbaum (Winterreise D. 911, no 5.), från att sångaren kommer in till duravsnittets slut. Länk till noterna. (S. 20 i dokumentet.)
 1. Studera rytmerna i musikexemplen, där det uppträder pauser, synkoper och avvikande uppdelningar (bl.a. trioler). Lär dig notera rytmer på gehör ur liknande musikpassager. Följande exempel passar för antingen läs- eller skrivövningar:
 • Pjotr Tjajkovskij: Violinkonsert, första satsen. (Läs / skriv violinsolot från huvudtemats början dvs. från och med takt 28 efter fermaten.) .
 • Toivo Kuula: Tuijotin tulehen, avsnittet som börjar med orden "Liiteli suviset linnut" (Poco più mosso, t. 20, ca 1:10 minuter från inspelningens början).
 • ​Einojuhani Rautavaara: Lähtö. (Noterna finns inte på webben. Publicerade exempelvis i samlingen SULASOL: Sekakuorolauluja II.)

Rekommenderade kunskaper

 1. Du kan sjunga en repertoar med mångsidig kromatik, tonartsväxlingar och modaliteter från noter. Du sjunger stämsång i grupp, eller för dig själv där du sjunger en stämma och spelar en annan.
 1. Du kan sjunga baslinjer från instrumentalmusik, exempelvis från din instrumentrepertoar. Du kan om det behövs förenkla stämmorna och ändra rösten till ett lämpligt oktavområde. För att få en klangbild är det nyttigt att även sjunga tonerna i ackordet vertikalt.
 1. Lära sig känna igen ackord på gehör och skriva melodier för följande typ av exempel, som innehåller vanliga altererade ackord och kromatik.
 1. Studera rytmer i piano- och kammarmusikrepertoarens stämmor, gärna i par och smågrupper. Studera omväxlande repertoarer inklusive nutida musik, studera exempelvis stämmorna i följande exempel ensam och gärna som duett:

​ Vi har inte satt någon tidsgräns för att lösa uppgifterna. Det viktigaste i början av studierna är att du vet hur du ska lösa uppgifterna och göra övningarna. För att du ska ha nytta av tonträffningskunskaperna i ditt praktiska musikerskap, behöver du ett bra flyt och säkerhet. Klarar du av de första melodiskrivnings- och ackorduppgifterna på sidan på omkring 15 minuter är du rätt så säker i dina kunskaper. När man studerar tonträffning på yrkesnivå strävar man även efter att gestalta harmonier på gehör och att arbetet med krävande melodier och rytmer ska gå smidigt och stödja det praktiska musikerskapet. I urvalsprovet är flytet något som påverkar poängsättningen.

Creative Commons License
Notexemplen på denna sida kommer från IMSLP - Petrucci Music Library. Licens: Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

// ]]>