Tonträffning: gehörsuppfattning och musikalisk läsförmåga

Du kan sätta igång med dina studier när

  • du har hittat sådana arbetssätt och studietekniker som gör att du kan utveckla din klingande gestaltning av notbilden och din förmåga att analysera och skriva ner det hörda.
  • du kan sjunga melodier som innehåller stamtonerna i en tonart och enkel kromatik, från noter. Du kan skriva ner noterna till melodier på gehör. Du kan även notera med hjälp av ett instrument, men övar dig i att bli medveten om intervall och skriva ner noterna till melodier utan instrument.
  • du känner igen de vanligaste ackorden på gehör i musik som spelas i lugn ackordrytm.
  • du kan läsa och skriva ner noter på gehör i musik som går framåt i fast taktart och innehåller omväxlande rytmfigurer.

Dina musikstudier stöds av att

  • du kan sjunga efter noter och på gehör notera musik som innehåller mer krävande kromatik. Du kan sjunga och öva i ensemble. Du har praktiska erfarenheter av musik från olika perioder och även modal musik, till exempel barock- eller renässanssång.
  • du kan efter noter för ditt inre öra höra hur instrumentalmusikens stämmor, baslinjer och harmonier låter.
  • du kan höra vilka toner som ingår i ackorden och vilka som är på väg mot ackordtonerna.
  • du även kan spela musik med ny slags rytmik (t.ex. föränderliga och oregelbundna taktarter, undantagsindelningar).
// ]]>