Musikteori, exempeluppgifter

Färdigheter för att komma igång med studierna

  • Lista snabbt noternas namn i följande musikexempel. Pianister och orkesterinstrumentmusiker: kolla registerbredden, dvs. pianodelens högsta och lägsta toner (basen samt takterna 23-27) och jämför hur de låter i förhållande till sångstämman.
  • Kontrollera att du obehindrat kan notera tonarternas förtecken för åtminstone två klaver.(Information på Finska: Musiikinteoria 1 / på Engelska: Music Theory I.)Ta också reda på hur du i praktiken kan spela i olika tonarter. Kan du till exempel på gehör transponera en bekant melodi till olika tonarter på ditt eget instrument? (Sångare: pröva att ta ut delar av kända melodier på piano i de flesta tonarterna.)
  • Nämn i följande musikexempel de harmoniska eller samklingande intervallen mellan de två högsta stämmorna i takterna 1-4 (fram till pausen). Identifiera även intervallen mellan noter skrivna för olika klaver: nämn intervallen mellan bastonen och den höga tonen i samma takter. Kan du hitta intervall som du tycker är särskilt viktiga för att den här musiken ska gå framåt och för dess karaktär?
  • Identifiera så snabbt som möjligt tre- och fyrklanger i notexemplen utan att göra anteckningar i noterna. Räkna till exempel upp ackorden högt för dig själv eller tillsammans med en kamrat. Använd ackordbeteckningar eller något annat sätt att beteckna ackord som du känner till. Identifiera ackorden i åtminstone två av exemplen och gärna i fler:
  • Kontrollera att du kan bilda och beteckna tre- och fyrklanger genom att använda ackordbeteckningar eller stegbeteckningar och att du åtminstone i stora drag känner till båda beteckningssätten (mer information på finska / på engelska). Till en början kan du öva att arbeta med ackorden genom att använda de beteckningar som du känner bäst till. Lär dig sjunga och spela följande ackordserie. (Originaltonart F-dur. Pröva också med någon annan tonart.)

        

      Ackordserien är från Papagenos aria ''Ein Mädchen oder Weibchen'' i operan Trollflöjten K. 620 (W. A. Mozart). Länk till noterna (s. 29 i dokumentet).

Rekommenderade kunskaper

Bekanta dig med undersidorna Musikanalys och Harmonilära och välj ut några uppgifter att fördjupa dig i.

  • Avgör vilket sätt att analytiskt utforska musik som känns naturligt för dig, antingen från noter eller på gehör. Vilka färdigheter upplever du som viktiga när det gäller att utveckla ditt eget musikerskap?
  • Kontrollera att du känner till åtminstone ett par olika arbetssätt för att öva ackord, ackordfunktioner och att bygga en struktur av understämmor eller flera stämmor när du själv spelar och skriver musik. Vilka sätt känns naturliga och fungerar för dig när det gäller att studera harmonier?
// ]]>