Musikhistoria

Du kan sätta igång med dina studier när

  • du har intresse för och är beredd att utveckla den historiska medvetenheten som en del av ditt musikerskap: relatera ditt musicerande till traditionen, skaffa dig kunskaper om musikens historia och skapa dina egna hållpunkter för den. Du har beredskap och intresse för att kontinuerligt utveckla din repertoar- och stilkännedom.
  • du känner i huvuddrag till den västerländska konstmusikens repertoar, kompositörer och stilar.
  •  du kan sätta den musik som du studerar i dess historiska kontext.

Dina musikstudier stöds av att

  • du redan i stort sett känner till den centrala repertoar, kompositörer och stilar som ingår i ditt huvudämne och är nyfiken och intresserad av att bredda dina kunskaper.
  • du kan leta upp och tillgodogöra dig av kunskaper i musik och musikhistoria.
  • du kan tillämpa historiska perspektiv och tillgodogöra dig kunskap om olika framförandesätt i ditt musikutövande.
  • du förstår att olika begrepp (t.ex. ackord, intervall, strukturer och kompositionsformer) som beskrivs i notskriften är historiska och uttryck för sin tid. Du kan tolka dem med beaktande av hur deras användning och betydelse skiljer sig åt under olika perioder.

[Obs: Den aktuella versionen av handboken riktar sig till sökande till studier i klassiska instrument och klassisk sång, och musikexemplen koncentreras tills vidare kring västerländsk konstmusik.]

// ]]>