Inledning

Den här handboken är avsedd för den som planerar att bedriva yrkesstudier inom musik. Den primära målgruppen är de som planerar att studera klassiska instrument, klassisk sång eller kyrkomusik. När det gäller huvudämnena komposition och musikteori, musikpedagogik samt dirigering kan du läsa om kraven på allmänmusikaliska kunskaper i urvalsguiderna som du kan nå genom Informationssidorna för sökande. De som är intresserade av dessa studier kan ha nytta av tillämpliga uppgifter i handboken.

Med praktiska exempeluppgifter belyser handboken de allmänmusikaliska kunskaper vars utveckling är en central del av yrkesstudierna i musik. I handboken beskrivs å ena sidan de allra nödvändigaste grundkunskaper som den studerande bör skaffa sig innan han eller hon söker till yrkesstudierna, å andra sidan ges tips om olika arbetssätt som den studerande kan använda för att fördjupa sin musikaliska förståelse och få stöd av de allmänmusikaliska studierna i arbetet med krävande instrument- och sångrepertoar.

Sibelius-Akademins urvalskrav för respektive huvudämne beskrivs i detalj i urvalsguiderna. (Se Informationssidorna för sökande). Av praktiska skäl utgör urvalsprovet bara ett mycket litet prov på de kunskaper som krävs för yrkesstudier i musik och som den studerande bör utveckla i förväg. Syftet med handboken är att så mångsidigt som möjligt beskriva området för allmänmusikaliska kunskaper. Exemplen illustrerar de musikaliska situationer som man möts av när man börjar studera. Det är alltså inte meningen att man ska ha uttömmande kunskaper i fråga om alla exempel, men uppgifterna illustrerar det material och de musikaliska utmaningar som den studerande ska kunna arbeta med. Innehållet baserar sig på lärarnas erfarenheter av de arbetsmetoder som hjälper den studerande att dra nytta av studierna, orka med dem och med yrket samt utveckla sitt personliga musikerskap. Förändringarna inom musikernas arbetsförhållanden pekar även de på att vikten av allmänmusikaliska kunskaper ökar.

Med allmänmusikaliska kunskaper avses här undervisningsstoffet i de musikteoretiska ämnena, men även sådant som gestaltning och tillägnande av musik, och kunskaper kring notläsningen, något som man ofta lär sig utanför lektionerna. Till exempel gehörsspel, att läsa olika slags notbilder, följa partitur, spela tillsammans med andra, improvisera, lyssna på musik, notera med gehör (transkription) och komponera är sådant som utvecklar den musikaliska gestaltningen. När studierna i musikteori fungerar som bäst struktureras och systematiseras de praktiska kunskaperna.

// ]]>