Exempeluppgifter

Syftet med exempeluppgifterna är att konkretisera de musikaliska färdigheter som beskrivs i handboken. I idealfallet stöder de olika allmänmusikaliska kunskapsområdena varandra. Klingande gestaltning av notbilden som övas i samband med tonträffningen är till exempel viktig för musikanalysen, liksom för studierna i harmonilära.

I flera av uppgifterna refereras till klingande musikexempel vilka man enkelt har tillgång till via Naxos Music Library eller Spotify. Närmare detaljer om inspelningarna ges främst i samband med några av de nutida musikverken. När det gäller de refererade notexemplen ges externa länkar. Naxos Music Library är tillgängligt via de flesta stadsbiblioteks hemsidor samt i Sibelius-Akademins bibliotek (för studerande och personal på SibA även på webben).

Av upphovsrättsskäl täcker handbokens musikexempel inte alla stilar. De länkade exemplen utgörs av verk, där det upphovsrättsliga skyddet har upphört att gälla, samt nutida finländsk musik på Music Finland. Vidare hänvisas till 1900- och 2000-tals verk vars noter man ganska lätt kan få tag på i biblioteken.

// ]]>