Handbok och exempelmaterial för sökande till kandidatstudierna och studerande som påbörjar sina studier

Den här handboken är avsedd för studerande som planerar att söka till studier i klassiska instrument, klassisk sång eller kyrkomusik på Sibelius-Akademin. I handboken beskrivs de allmänmusikaliska kunskaper eller de kunskaper som ingår i de olika musikteoretiska ämnena och de praktiska färdigheter som hör till ämnesområdet. Syftet är att belysa vilka slags musikaliska uppgifter och situationer som den studerande möter i sina yrkesstudier och vilka färdigheter den som ämnar söka till yrkesstudierna bör öva upp. Det är önskvärt att den sökande studerar handboken tillsammans med sin lärare.

I avsnittet om färdigheter beskrivs först de grundläggande kunskaper som rekommenderas för kandidatstudierna i musik, konkretiserade i exempeluppgifter från musikrepertoaren. De pedagogiska anmärkningarna är avsedda för såväl den studerande som den lärare som handleder honom eller henne. Innehållet är indelat på följande sätt:
A. Tonträffning: gehörsuppfattning och musikalisk läsförmåga
B. Musikteori: kunskaper i notläsning, harmonilära och musikanalys
C. Musikhistoria

// ]]>